G5 Info - Allt om G5 Entertainment

Nyhetsarkiv 2013

G5 Info önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År (25 december 2013)
Året börjar med omsättningsprognosen för Q4 som kan visa att trenden vänt.

Fortsatt utförsäljning via NDS (10 december 2013)
Under 9-10/12 såldes ytterligare ca 70 000 aktier via NDS vilket skulle förklaras med att Fondita fortsatte att köpa mer aktier före rapport och började sälja efter rapporten, i så fall borde deras aktier vara sålda nu.

Större ägare gör exit (8 december 2013)
Sista 7 börsdagarna har NDS (Nordea Bank) sålt drygt 260 000 aktier vilket avviker från en genomsnittsmånad i år på runt 20 000 aktier per månad. NDS är en lite förvaltare dessutom med runt 20 000 registrerade aktier under året. Så det är inte många mindre ägare som sålt av utan en större och den som har dessa mängder som inte är insider eller inte handlar via NDS är Fondita Nordic Micro Cap (som har NDS som bank) med ett värde på några miljarder. Fondita deltog i nyemissionen i början av året då flera fonder köpte in sig för 47kr/aktien. Under våren utökar Fondita för att komma upp till 260 000 aktier. Om fondens alla aktier inte är sålda nu så återstår inte många tusen och det kraftiga säljtrycket försvinner och aktien kan återhämta sig från dessa nivåer.

Köpläge för den riskvillige (5 december 2013)
G5 aktien har gått ned nästan 50% från toppen i somras. Omställningen till f2p spel har satt sina spår i de senaste kvartalsrapporterna, liknande tidigare omställningar gjort tex 2009 från att jobba åt världsledande förläggare till att utveckla egna spel då tillväxten steg 100% årligen efter omställningen, gått från PC till fokus på endast mobil. G5 utvecklade tidigare reklamappar åt 10 i topp största företagen i världen, när man såg att denna marknad inte tog fart släppte man detta område, liknade som man gjorde med utvecklingen med utvecklingsverktyget MIDS till mobiloperatörer. G5 har visat tidigare att man snabbt och framgångsrikt ändrat affärsmodell och nish när marknaden förändras, och det kommer det att göra inom mobilgaming.

Osäkerheten om när omlistningen sker till Nasdaq har säkert spelat in i kursraset. Jag fick en förfrågan för någon månad sedan att sälja aktier till en större bank som hade fonder som var intresserad att köpa via dom när listningen skedde, jag var inte intresserad, men jag ser inte att dom köpt några större mängder hittills, så intresset finns för G5 men att man avvaktar att köpa hittills. Kan G5 fortsätta tillväxten inom f2p som man skrev om i senaste rapporten kan listningen på Nasdaq boosta aktien på kort sikt. Insider har utökat och det har jag tagit rygg på genom att utökat rejält.

Försenad omnotering för G5 till Nasdaq OMX? (19 november 2013)
Enligt PM har ett fel smygit sig i Q3 rapporten, tidigare PM har även gjorts för att korrigera fel i preliminära rapporten, detta kan tyda på brister i processen kring rapporteringen vilket skulle kunna påverka möjligheten att acepteras av OMX innan dessa är åtgärdade. Nasdaq har möten i bolagskommitten närmast den 27 november samt 20 december. Vill det sig illa så tas frågan upp först efter Bokslutskommuniké på mötet 19 mars 2014.

Listplaceringar på G5 Info upphör (6 oktober 2013)
P.g.a. tidsbrist läggs spellistorna ned efter 3 år. Intresset för att ge support till G5 Info har varit minimalt, support hade varit en förutsättning att fortsätta.

Länsförsäkringar ökar igen (5 oktober 2013)
Nya ägarlistan visar att Länsförsäkringar Småbolagsfond har köpt ytterligare 20 000 aktier under Q3. De 2 privatpersoner med mest aktier har även utökat sina innehav. Inga har sålt förutom kapitalförsäkringarna i Nordnet där man nettosålt.

G5 prognoser för 2013 (5 oktober 2013)
G5 presenterade preliminära omsättningssiffror för Q3 under veckan, 21,9Mkr. Omställningen från unlockable till f2p spel har satt sina spår i tillväxen för G5. Iom detta skrivs omsättningsprognosen för 2013 ned till 100Mkr med ett VPA på 2,9kr. I takt med att fler f2p spel släpps förväntas tillväxten öka. Prognosen för 2014 lämnas oförändrad i väntan på de f2p spelsläpp som förväntas ske under året.

Grafer för G5s placeringar (23 augusti 2013)
Nu finns det även grafer över G5s placeringar för iPad, iPhone, Mac, Googleplay, Amazon, Windows och Nook.

Tidigare stod G5 Entertainment för arbetet att lägga till alla nya spel för listplaceringarna, från och med nu så sköter G5 Info även detta igen, samt all utveckling och support av scripten. Det är mycket jobb kring detta så vi får se hur länge dom finns kvar.

Amazon chart (13 augusti 2013)
G5 Info följer nu placeringarna för G5 Entertainments spel på Amazon i följande länder USA, UK, Tyskland, Canada, Frankrike, Japan, Australien, Italien, Holland, Spanien, Kina, Korea, Ryssland och Brasilien. Listan finns under Spelen/Amazon.

Google Play Store chart (13 augusti 2013)
G5 Info följer nu placeringarna för G5 Entertainments spel på Google Play Store i följande länder USA, UK, Tyskland, Canada, Frankrike, Japan, Australien, Italien, Holland, Spanien, Kina, Korea, Ryssland och Brasilien. Listan finns under Spelen/Google Play.

Windows Store chart (12 augusti 2013)
G5 Info följer nu placeringarna för G5 Entertainments spel på Windows Store i följande länder USA, UK, Tyskland, Canada, Frankrike, Japan, Australien, Italien, Holland, Spanien, Kina, Korea, Ryssland och Brasilien. Listan finns under Spelen/Windows.

G5 Info fyller 7 år (8 augusti 2013)
Det är 7 år sedan G5 Info startade och rapportera om G5 Entertainment efter att aktien noterades i Sverige med en kurs på 3kr. De som har varit långsiktiga i aktien har fått se en kraftig värdeökning.

En annan svensk spelaktie som uppvärderats är Starbreeze som nådde 19 öre idag (BV 265Mkr). Jag sålde alla mina Starbreeze idag som jag köpte för 5 öre för drygt ett år sedan.

Brothers släpps idag på XBLA (7 augusti 2013)
Svenska Starbreeze släpper idag Brothers till XBLA, ni kan följa listplaceringarna på G5 Info.

Google Play Store (16 juli 2013)
Google Play Store har fått ett nytt utseende från idag vilket gör att G5 Infos listplaceringar slutat att fungera. Nedladdningsgraferna har Google tagit bort annars finns informationen om antal nedladdningar kvar. Om/När jag har tid att rätta om detta kan jag inte säga nu.

Insider ökar i G5 (13 juli 2013)
Enligt insiderförteckningen på Aktietorget har nya styrelseledamoten Martin Bauer köpt 4 199 aktier (ca 200 000kr) och innehar nu 38 600 aktier. Senaste tillfälle när insider köpte kraftigt var under 2010 då aktien lyfte från 3kr.

Länsförsäkringar ökar i G5 (10 juli 2013)
Enligt ägarlistan från Euroclear har Länsförsäkringar ökat med 120 000 aktier senaste kvartalet och är nu den tredje största ägaren i G5 med 620197 aktier motsvarande 7.05%. Traction finns inte med på topp 15 längre och har troligen sålt av allt.

G5 prognoser för 2013 (8 juli 2013)
Remium har uppdaterat sin prognos för 2013 genom att ändrat Q2 resultatet men behåller tidigare prognos för resterande året i väntan på Q2 rapporten 15/8.

En sammanställning av prognoser:
                             Omsättning    VPA
Remium              119Mkr           3,7kr
Nordic Investor   129,5Mkr       3,71kr
G5 Info                121,5Mkr       3,5kr

Uppdaterad prognos (5 juli 2013)
Under "Analys" finns en kortare beskrivning över den uppdaterade prognosen.

Preliminärt Q2 resultat under förväntan (3 juli 2013)
Det preliminära resultatet för Q2 presenterades idag, omsättning 21,5mkr och rörelseresultat 5,2mkr vilket var lägre än förväntat vilket VD förklarar med att G5 inte hade några storsäljande "unlockable game" och att man inte lyckats släppa något f2p spel under kvartalet. Omsättningsökningen jämfört med Q2 2012 blev blygsamma 15% med hänsyn till tidigare tillväxt. Under första halvåret släpptes totalt 66 spel till sammanlagt 7 plattformar (11 iPhone, 11 iPad, 11 Mac, 11 Nook, 12 Goggle Play, 8 Kindle och 2 W8). Under året förväntas G5 släppa f2p spel dels egenutvecklade och licensierade, vilket vi har väntat på ett tag, denna typ av spel är dyrare att utveckla men de förväntas ge högre marginaler än vanliga "unlockable".

G5 har inte släppt något nytt IP på 3år, jag hoppas att det kommer nya egna titlar så man inte blir allt för beroende av licensieringen, dessa kunder kommer försvinna om G5 inte lyckas sälja deras spel och gå till dom som lyckas bättre. Därför blir det viktigt att man presterar bättre än Q2 för unlockable segmentet. f2p lanseringen blir intressant att följa. Jag är fortsatt positiv till G5 aktien men kommer att skriva ned det förväntade resultatet för 2013 och 2014, räknade tidigare med en 90% tillväxt, vilket inte ser så troligt ut just nu, återkommer med dessa siffror.

Teckningskurs 127,5kr för personaloptionerna (3 juli 2013)
I dag bestämdes teckningskursen för personalens optioner med lösen under slutet av 2016. Teckningskursen skulle vara 250 procent av det volymvägda medeltalet av de under perioden från och med den 20 juni 2013 till och med den 3 juli 2013 noterade betalkurserna enligt Aktietorgets kurslista för aktie i G5. Vilket blev 51kr och teckningskursen blev då 127,5kr.

Hur mycket är en topp 50 plats värd på Appstore? (1 juli 2013)
En rapport från Distimo visar att en topp 50 placering på topp grossinglistan i USA för en app genererade i snitt 10 200$ per dag under maj 2013. G5s Secret Society ligger nu på en 58:e plats i USA toppgrossing iPad och i spel genre på en 45:e plats vilken den gjort en längre tid. En 50:de plats skulle generera 2,1Mkr (rättelse) i månaden enligt Distimo, om det stämmer så är det mycket goda nyheter.

G5s spel nominerade till Bestappever Android Awards 2013 (24 april 2013)
Ett antal av G5s Android spel är nominerade till Bestappever Android Awards 2013, på Nordicinvestor finns länkar där man rösta på spelen.

Intervju med G5s VD Vlad Suglobov (14 mars 2013)
I samband med besöket på Remium gjordes en intervju med Vlad.

Presentationen från VDs besök 13/3 (14 mars 2013)
VD besökte bla Remium och andra investerare 13/3 i Stockholm, här kan man läsa presentationen som VD höll.

Ägarlista G5 topp 20 (2 mars 2013)
I den senaste ägarlistan så finns en del nya fonder efter nyemissionen.
EuroClear Sverige 22 februari, 2013

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 1 066 577 12,12%
Nordnet Pensionsförsäkring AB 811 669 9,22%
Wide Development Limited 571 000 6,49%
Swedbank Robur Ny Teknik 550 000 6,25%
Proxima Limited 525 000 5,97%
Purple Wolf Limited 510 000 5,80%
Länsförsäkringar Småbolagsfond 500 197 5,68%
Privatperson 387 000 4,40%
ABN Amro Bank NV 338 390 3,85%
AB Traction 301 135 3,42%
Fondita Nordic  Micro Cap 222 547 2,53%
Privatperson 126 359 1,44%
Altraplan Bermuda Limited 97 353 1,11%
Privatperson 92 000 1,05%
BP2S Lux/Fim/Luxembourg Funds, Client 85 000 0,97%
Esr Eq Pikkujättiläiset 65 630 0,75%
Alfred Berg Småbolagsfond 64 202 0,73%
Netfonds ASA, NQI 63 955 0,73%
Goldman Sachs International LTD, W8IMY   54 594 0,62%
Privatperson 44 230 0,50%

Swedbank Robur Ny Teknik ny storägare i G5 (25 februari 2013)
Det är Swedbank Roburs fond Ny Teknik som är den nya storägaren i G5 med 550 000 aktier motsvarande 6,25% av bolaget enligt Euroclear.

G5 tar in 37,6Mkr i riktad emission (3 februari 2013)
G5 meddelade i veckan att man gjort en riktad emission som primärt riktades till institutionella investerare i Norden. Intresset var stort och emissionen övertecknades. G5 får 15 större nya aktieägare, en kommer att ha över 5%, listan över ägarna skall publiceras när Euroclear har registerat dessa. Huvudägarna sålde av och minskade sitt innehav med 5,2% för att ytterligare öka likviditeten i bolagets aktie inför notering på NASDAQ OMX Stockholm. G5 har vuxit kraftigt och tagit in mycket lite kapital tidigare jämfört med sina konkurenter, jag tycker G5 gör helt rätt här, alternativet är troligen att tappa marknadsandelar och en avstannande tillväxt. Grundarna har fortsatt en stor ägarandel av G5 som borgar för fortsatt långsiktigt i bolaget.

G5 börjar synas i internationell media (15 januari 2013)
Pocketgamer.biz som är en av de större siterna som skriver om mobilspelbranschen har uppmärksammat G5 i tre artiklar på kort tid, kan hända att G5 vuxit sig tillräckligt stora med en omsättning över 10M$ som gör det intressant att bevaka G5,
Listning på Nasdaq OMX
G5s affärsmodell
G5s aktie i topp bland sina konkurenter

Intervju med G5s VD (15 januari 2013)
Aktieexpterna.se finns en intressant intervju med G5s VD Vlad Suglobov.

7 förutsägelser för mobilmarknaden 2013 (2 januari 2013)
I en artikel på Forbes.com beskrivs 7 förutsägelser för mobilmarknaden 2013.
- Ökad konsolidering, färre startups
- Ökad konkurrens och dyrare produktioner vilket gör att vi kommer se mer sequels och licensierade spel
- Mer hardcore and gamblingspel
- Multiplayerspel
- Windows 8
- Surfplattan ser ut att bli konsoldödaren, marknaden fortsätter mot mobil
- Konsolmarknaden kämpar för att behålla marknadsandelar

Fortsatt bra omsättning i aktien (1 januari 2013)
Under 2012 omsattes nästan 5,5 miljoner aktier vilket motsvarar 68% av alla aktier i G5. Omsättningen av antal aktier låg på samma nivå som på året innan, dock var värdet på alla omsatta aktier en ökning med nästan 100% pga stigande kurser, aktieomsättningen landade på drygt 214 miljoner kr för 2012.

G5 Info önskar Gott Nytt År (1 januari 2013)
Vi har ett nytt spännande år framför oss, redan denna vecka kommer troligen preliminära resultatet för Q4, troligen blir omsättningen för 2012 bättre än 87Mkr, men klarar man vinstmålet på 30Mkr, kommer troligen bli något lägre, men det är bra nog. Nu börjar det bli dax för G5 att släppa sina egenutvecklade spel. Vi kommer säkert se en kurskorrigering efter prelsiffrorna om dom visar att G5 fortsätter i rätt riktning. Kommer G5s värdering närma sig sina konkurrenter under året eller får vi vänta något år till?
Nyheter 2006    Nyheter 2007    Nyheter 2008    Nyheter 2009    Nyheter 2010    Nyheter 2011    Nyheter 2012