G5 Info Allt om G5 Entertainment

Hem       Nyheter        Företaget        Spelen        Aktien       Analyser        Länkar       Statistik       Kontakt


Aktuell kurs


Källa: Millistream                                Kurs från Nasdaq OMX

Insiderhandel

Insynsregistret Script © Zaragon

Rapporter
IR kalender
Tidigare rapporter

Ekonomisk översikt

Belopp i KSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 1 450 025 1 135 500 516 931 384 369 259 836
Rörelseresultat 143 448 101 700 38 108 19 788 9 015
Kassaflöde 44 968 22 200 36 058 690 5 090
Oms.tillväxt 28% 120% 34% 48% 82%
Rörelseresultat ökning 103% 167% 93% 120% NA
Rörelsemarginal 10% 9% 7% 5% 3%

Från och med 2015 Q1 rapporterar G5 Entertainment intäkter inklusive avgifter till distributörer. G5 har tidigare redovisat totala intäkter baserat på de belopp som verkligen betalats till företaget, efter det att tredjepartsdistributörer (t.ex . Apple och Google) har tagit sina avgifter .

Aktien
Alla aktier är av samma slag, vilka har samma rätt till bolagets tillgångar och resultat. Inga bemyndiganden, konvertibla eller skuldebrev finns utgivna.

Datum

Transaktioner Total antal aktier Ökning av antal aktier Teckningskurs
2018-09-28 Optioner 8 983 850 20 000 97,53kr5
2018-08-31 Optioner 8 963 850 22 450 97,53kr5
2018-07-31 Optioner 8 941 400 21 700 97,53kr5
2018-06-30 Optioner 8 919 700 30 000 97,53kr5
2018-04-30 Optioner 8 889 700 35 946 83,33kr4
2018-03-29 Optioner 8 853 754 20 000 83,33kr4

2018-02-28

Optioner 8 833 754 33 754 83,33kr4

2013-01-30

Nyemission 8 800 000 800 000 47kr3

2011-08-01

Nyemission 8 000 000 580 426 21,5kr2

2008-11-11

Nyemission 7 419 574 1 044 574 3,9kr

2008-07-08

Nyemission 6 375 000 375 000 0kr1

2006-10-02

Nyemission 6 000 000 1 000 000 3kr

2006-10-02

Börsnotering 5 000 000 0 -

1) Köp av Shape Games.
2) Aktier emitteras till Traction
3) Riktad emission som primärt riktades till institutionella investerare i Norden.
4) Personaloptioner 2015-01-17, pris per option 0,4kr, lösen 83,33kr
5) Personaloptioner 2015-06-13, pris per option 1,0kr, lösen 97,53kr

Warrant program

Handelsplats
Aktien handlas på Nasdaq OMX Mid cap.

Aktieägare
15 största aktieägare

Top

Uppdaterad 2019-02-23