G5 Info - Allt om G5 Entertainment

Analyser

Analyserna skall inte ses som en rekommendation, uppmaning eller råd att köpa eller sälja aktier i G5 utan endast som information.

Analytiker som bevakar G5     Äldre analyser

4 december 2019 (kurs 89,9kr)
Tiden går fort, över 6 år sedan senaste analys/kommentar. Mycket har hänt i G5 sedan dess. Jag hoppas få tid till att uppdatera med nya analyser och kommentarer.

15 augusti 2013 (kurs 45,9kr)
Q2 resultatet låg i linje med prognosen som gavs i början av juli. G5 fortsätter att investera i f2p spel, under 2014 skall portföljen innehålla minst 10st f2p spel. VD upprepar tidigare prognos "Det ökade fokuset på fler free-to-play-spel kommer att stödja bolagets ambition att växa snabbt och hjälpa oss att nå våra mål om 300 MSEK i omsättning med en vinst på 100 MSEK". Upplåsbara spel kommer fortsatt vara en viktigt intäktskälla och den har en sund lönsamhet och betydande möjligheter. Kursen har gått under 47kr som de större fondbolagen betalade för att vara med i nyemissionen, vilket har varit en bra tidpunkt att utöka i aktien. VD upprepade att tidplanen för omnotering på Nasdaq står fast, andra halvan av 2013, men inget datum angavs.

5 juli 2013 (kurs 50,0kr)
Eftersom det preliminära resultatet för Q2 låg under förväntan skriver G5 Info ned prognosen för helåret, den förväntade omsättningsökningen sänks från 90% till 50%, vilket motsvarar en år till år tillväxt för Q3 på 50% och Q4 på 75%. Omsättningen hamnar då på 121 500kkr med ett rörelseresultat på 35 700kkr (vintmarginal 30% för Q3 och Q4). Med en skatt på 15% blir VPA 3,5kr. Tillväxten kommer att drivas av bla egna och licensierade free to play spel, förhoppningsvis med en tillväxt runt 80% för 2014 vilket skulle ge ett VPA på 6,3kr (30% vinstmarginal och 15% skatt).

Jag är fortfarande positiv till G5 på lång sikt och väntar på fler egenutvecklade spel och fler f2p spel under 2013.

12 januari 2013 (kurs 44,8kr)
Preliminära resultatet för 2012 blev lägre än förväntat och G5 missar omsättningsprognosen med 8% och vinstprognosen med 17%. G5 saknar en del försäljningsdata från sina distributörer, dessa är inte heller uppskattade, osäkert om detta kommer påverka resultatet nämnvärt. G5 visar dock fortfarande mycket stark tillväxt på 72%. Försäljningen under Q4 blev svagare än förväntat vilket bla beror på att G5 inte lanserat några egna nya spel under perioden. G5 misslyckades att monetisera Jumpster som låg mycket högt på nedladdningslistorna över världen genom en för aggresiv inapp försäljning vilket tog udden av spelglädjen för många, spelet var dock mycket bra. VD vidhåller den medellångsiktiga målet att omsätta 300Mkr med 30% marginal samt bibehålla 2010-2012 års tillväxtsnivåer vilka är 141%, 104% och 72% (medel 105%) vilket låter lite högt, G5 Info har räknat med 90% i sina beräkningar.

G5 meddelade att man skall listas på NASDAQ OMX Stockholm, VD bekräftar att det är Small Cap som är aktuellt. Det möjliggör för institutionella investerare att investera i G5. Det finns också intresse från internationella investerare, en listning på OMX gör det möjligt för dessa att köpa aktier. Pockergamer.biz som är en av de större siterna som skriver om mobilbranschen skrev en artikel om listningen samt nämnde G5 bland de större aktörerna när olika mobilspelbolags aktier jämfördes. Internationella intresset kommer att öka för G5s aktie. G5 kommer också att se över sin kapitalstruktur för att optimera fortsatt tillväxt vilket skulle kunna innebära att man erbjuder större aktörer köpa aktier i samband med OMX listningen genom en riktad emission.

Jag är fortfarande positiv till G5 på lång sikt och väntar på fler egenutvecklade spel under 2013. Så länge dom visar stadig tillväxt är jag nöjd i denna heta bransch, G5 har en mycket bra kostnadskontroll så kassaflödet kommer att komma i fatt när man slår av på tillväxttakten. På kort sikt är det svårt att sia vad som händer, vi får ta ett kvartal i taget.Katalog1.se