G5 Info - Allt om G5 Entertainment

Electronic Art’s (EA) uppköp av Digital Illusions CE (DICE)

Svenska spelutvecklaren DICE som är mest känd för Battlefield-spelen, blev 2006 en del av EA. Nedan följer en kort beskrivning hur detta uppköp gick till.

Under början av 2003 köper EA in sig i DICE. Genom en emission av aktier till ett värde av 75Mkr, köper EA 19 % av aktierna i DICE. EA får också en 4-årig option att köpa ytterligare aktier som skulle ge en total ägarandel på 34 %. En del aktieägare var oroliga att EA:s ägande kunde påverka DICE affärer med andra förläggare, vilket VD inte trodde. Men andra förläggare var inte intresserade att lägga uppdrag på DICE längre nu när EA var stor ägare, utan DICE blev helt beroende av EA eller så valde företaget att endast ta uppdrag från EA.

Under mitten av 2004 ökar intresset för DICE tack vare succén med Battlefield, ursprungsspelet Battlefield 1942 har på ett och ett halvt år sålts i 1,6 miljoner exemplar och samtliga spel i Battlefieldserien i sammanlagt 3,7 miljoner exemplar. Uppföljaren Battlefield 2 skall snart lanseras och Battlefield skall även ges ut som konsolspel. Aktiekursen stiger kraftigt och når nästan 90kr (börsvärde 900Mkr).

Sedan kommer det ena pressmeddelandet efter det andra med dåliga nyheter, bl.a. senareläggningar av flera spel vilket gör att aktien sjunker kraftigt till runt 50kr. Redeye rekommenderar t.o.m. att man skall sälja. Eftersom nästan 100 % av intäkterna kommer från EA kan dom på kort sikt påverka DICE resultat, vilket dom gjorde.

15/11 2004 kommer ett bud från EA på 61kr per aktie som stöds av DICE Styrelse. Budet uppfattades som mycket lågt av många aktieägare och det tog inte lång tid innan vi började organisera oss för att samla ihop röster. Målet var att skapa en corner d.v.s. över 10 % av rösterna i DICE för att undvika en tvångsinlösning av aktierna. Analysföretaget Börsinsikt värderade aktien dagen innan till hela 111 kronor.

Styrelsen hade inte förankrat budet med de större aktieägarna och var mycket kritiskt till oss som bedömde budet som allt för snålt, ”De högre summor som nämnts anser han är felaktiga. - Det får stå för dem, det är inte speciellt initierade värderingar, säger Torsten Larsson.” VD uttryckte sig i en intervju på FZ att budet kommer att accepteras vilket även där visade sig det att man inte hade någon koll på vad ägarna tyckte.

På några få dagar fick vår grupp ihop 12 % av rösterna motsvarande drygt 73 Mkr, det fanns även en annan mindre grupp som fick ihop drygt 16 %, så på kort tid avvisade aktivt motsvarande 28 % av aktierna budet. Det flesta var positiva till uppköpet, men budet speglade inte värdet på bolaget.

20 december ändrar EA villkoren och förlänger budtiden eftersom endast 25,6 % (totalt 44,5 %) har accepterat budet, nu kommer man genomföra köpet av aktier om man får mer än 50 % av aktierna, tidigare så var villkoret 90 %.

Styrelsen skickar ut en kommuniké kort därefter och upprepar en rekommendation att acceptera EA:s bud. Man förtydligar också vilka förutsättningar som krävs för att komma upp i samma rekordvinst som DICE hade 2003, som låg på 33Mkr efter skatt. Styrelsen nämner då bl.a. att BF2 måste säljas i 1,9 miljoner ex. Styrelsen skriver ”Under budtiden har en majoritet av aktieägarna gjort en annan värdering av bolaget än den som styrelsen står för, och några har även uttryckt starka förväntningar på 2005 års resultat”.

25 januari meddelar EA att man fullföljer budet och att man har 59,8 % av kapitalet vilket betyder att hela 40,2 % inte har accepterat budet. EA har även teckningsoptioner som om dom utnyttjas ger EA en ägarandel på 67,3 %.

Efter budet sjunker kursen under 60kr, men EA vill fortsätta att köpa DICE aktier och lägger ut en jätteköporder på 61kr men intresset är fortsatt lågt att sälja till EA. Efter några veckor sänks köporder från EA med 50 öre i taget tills den till slut helt tas bort. EA bearbetar dom större ägarna under tiden och lyckas öka till 67,8 % av aktierna fram till maj.

Intresset för DICE aktien ökar när den 21 oktober närmare sig då EA åter kan köpa aktier över budnivån 61kr utan att kompensera dom som tidigare accepterat budet. Men EA är inte intresserad att vare sig höja budet eller köpa aktier för 61kr. Tiden går och aktiekursen sjunker igen.

17 mars, 2006 meddelar DICE och EA:s Styrelse att DICE fusioneras in i EA och fusionsvederlaget är bestämt till 67,50 SEK per aktie. För att genomföra fusionen krävs att 2/3 majoritet av rösterna, vilket EA har och godkänner därmed fusionen. Att fusionerna två bolag på detta sätt anses vara ett kryphål i aktiebolagslagen, den är inte ämnad för att användas vid uppköp och då komma undan kravet att 90 % av rösterna krävs för tvångsinlösen. Detta har kritiserats i tidigare fall då man utnyttjat detta för att förfördela minoritetsägare.

En absorptionsfusion går ut på att de båda bolagens Styrelser kommer överens om villkoren, d.s.v. dom sätter själva priset på bolaget, alltså DICE och EA, och sedan kan EA godkänna det samma, hänger ni med, DICE Styrelse kör helt enkelt över minoritetsägarna, i detta fall fortfarande ganska många, 32,1 %. EA har endast lyckats köpa ytterligare 0,1 % av aktierna i DICE under nästan ett helt år, vilket bevisar hur hårt motståndet var mot EA:s bud.

Förenklat kan man säga att DICE Styrelse har förhandlat med EA om priset för dom resterande 32,1 % av aktierna. Thomas Skoglund, styrelseordförande i DICE Styrelse säger ”att fusionen löser en hämmande och komplicerad situation samtidigt som den säkerställer DICEs position som en ledande spelutvecklare på en global och alltmer konkurrensutsatt marknad.”

Jag tycker att Styrelsen löste situationen på bekostnad av övriga aktieägare, ett mer objektivt förhållningssätt borde ha varit att Styrelsen inte la sig i utan låta EA lägga ett bud som accepterades av 90 % av ägarna. Om situationen hämmade DICE utveckling så ligger ansvaret på EA att lösa situationen, dom har själva försatt sig och skapa situationen. Det var tydligt från start till slut att en stor del av ägarna inte accepterade EA:s låga bud. EA köpte DICE för runt 584Mkr. Kassan 2005 var 210Mkr, så EA köper rörelsen för 374Mkr med tillgångar som Battlefield och en utvecklingsstudio i världsklass med ca 200 anställda med egen grafikmotor. DICE hade även ytterligare ett eget IP under utveckling som benämndes ”The Contractor”, som VD beskrev som nyskapande och lika unikt som BF1942 var på sin tid. Spelet skall lanseras i år och går nu under namnet Mirrors Edge.

Hur gick det då 2005, året som Styrelsen såg så mörkt på, DICE gjorde den största vinsten i bolagets historia, vinst efter skatt på 44,2 miljoner på en omsättning av 226,6 miljoner, BF2 sålde i 1,9 miljoner exemplar. Royaltyintäkter under 2005 uppgick till 124, 6Mkr, framtida royalty utgifter som EA nu slipper betala. Battlefield spelen har nu 2011 sålts i över 30 miljoner exemplar.

Styrelsen fick inte ansvarsfrihet på årsstämman 2006, en av de större ägarna ville att Styrelsen skulle visa upp underlag till värdering samt tillsätta en särskild granskare, inga underlag visades upp och granskaren kunde inte styrka att några fel hade begåtts. I oktober 2006 genomförs fusionen.

Så gick det till när EA köpte upp DICE med god hjälp av DICE Styrelse mot 32,1 % av aktieägarnas vilja.