19:04 04 Jul 2020 iPad grossing
8:14 04 Jul 2020 iPhone grossing
8:24 04 Jul 2020 iPad free
8:09 04 Jul 2020 iPhone free
8:03 04 Jul 2020 Googleplay grossing
7:58 04 Jul 2020 Googleplay free
7:19 04 Jul 2020 iPad ej G5 grossing
7:24 04 Jul 2020 iPad ej G5 free
7:14 04 Jul 2020 iPhone ej G5 grossing
7:09 04 Jul 2020 iPhone ej G5 free
8:56 12 Apr 2020 Mac
8:03 04 Jul 2020 Steam
7:03 04 Jul 2020 Xbox 360
7:23 04 Jul 2020 Xbox One
6:33 04 Jul 2020 PS4