G5 Info Allt om G5 Entertainment

Hem       Nyheter        Företaget        Spelen        Aktien       Analyser        Länkar       Statistik       Kontakt


Nyhetsarkiv 2017-14

Trendlinje i graferna infört (10 december 2017)
En trendlinje visas nu i alla grafer för att indikera trenden för placeringarna.

Grafer på G5 Info (5 december 2017)
Nu går det att se historiska placeringar om man klickar på respektive placeringar för iPhone, iPad och Googleplay för både grossing och free i en graf. Det går att välja mellan 30, 90 och 365 dagar, default är 90 dagar. Det går dessutom att få upp både grossing och free placeringar för ett spel och land på en gemensam graf. Dessa ligger nu öppet för alla, men jag ser över en lösning att lägga detta innehåll inklusive csv filer endast åtkomligt för en mer begränsad publik, typ paywall, medlemssida.

Drygt 2 veckor till avtalet med MyTona löper ut (29 oktober 2017)
14 november löper det 5 åriga avtalet mellan G5 Entertainment och MyTona ut som gett G5 rätten att publicera spelet Secret Society. G5 har stämt MyTona för att de inte gått med på att förlänga avtalet som G5 anser sig ha rätten till enligt avtalet. Stämningen är gjord hos Orange County Superior Court, dokumentnummer 30-2017-00896250-CU-BC-CJC

G5s krav mot MyTona
- MyTona har förvägrat G5 att förlänga avtalet för Secret Society med en ny 5 års period, skada mer än 20 miljoner $
- MyTona har inte låtit G5 förhandla om licenciering av Seekers Notes som anses bygga på Secret Society, skada mer än 30 miljoner över en 10-15 års period
- MyTona har inte leverat ett minimum av 12 uppdateringar till Secret Society, skada mer än 900 000 $
- MyTona har inte levererat källkod till Secret Society enligt avtal.

Total skada mer än 59 miljoner $

Efter G5s stämning mot MyTona så svarar dom med en motstämning.

MyTonas krav mot G5 MyTona hävdar att G5 agerat oetiskt och brutit mot god affärssed genom att
- i G5s andra spel använt namn som Hidden, Society
- i G5s andra spel använd liknande artwork, tex en man i hög hatt
- i annonsering av egna spel skriva "from the company that brought you The Secret Society" utan att hänvisa till MyTona
- G5 använt MyTonas artwork, källkod mm i utveckling av egna spel

- G5 har vid flera tillfällen levererat royalty rapporter för sent
- G5 har hindrat MyTona access till analysverktyg vid flera tillfällen
- G5 har vid flera tillfällen betalat royalty ersättningar för sent och hotat hålla inne betalning
- G5 har försenat audit av G5s räkenskaper
- G5 har vid flera tillfällen varit oförskämd och hotande i kommunikationen med MyTona

MyTona kräver ersättning från G5 för försäljningen av deras HOPA spel, 4st
MyTona vill undgå G5s krav genom att hänvisa till att G5 agerat oetiskt och brutit god affärssed

Kommentar
G5s krav är konkreta som stödjs av avtalet. MyTona har i motstämningen bifogat hela avtalet vilket gör att det går att verifiera G5s krav, dock så står även royaltysatser som inte borde offentliggjorts av MyTona. MyTonas radar upp en mängd av olika skäl till att G5 agerat oetiskt och brutit mot god affärssed. De tre första punkterna borde det finnas tidigare rättsfall att jämföra med, tror inte MyTona har något att hämta där. När det gäller att G5 använt MyTonas källkod i egna spel så är det mer allvarligt om det skulle stämma, men det måste bevisas. MyTonas 5 sista borde inte heller vara skäl till att bli fri från avtalet.

Historiska placeringar för iPhone&iPad free (29 oktober 2017)
G5 Info sparar nu även alla placeringar dagligen för G5s spel på iPad och iPhone freelistorna. Se meny Spelen/CSV.

Listplaceringar för spel från nordiska börsnoterade bolag (17 oktober 2017)
Listplaceringar utökas med ett utvalda spel från börsnoterade nordiska bolag, top grossing för ipad och iphone, se meny under Spelen/Nordiska spel.

Google Play charts åter på G5 Info (9 juli 2017)
Nu finns listplaceringar för G5s spel på Google Play, både grossing och free, dessa placeringar sparas med datum i en CSV fil som kan hämtas, se meny under Spelen.

Klassisk VD intervju av Ian Hammar från 2010 (17 februari 2017)
2010 gjorde Ian Hammar en exklusiv intervju med G5 Entertainments vd Vlad Suglobov med rubriken "Årets börskomet: ryskt dataspelsföretag". Intressant att läsa att det som VD beskrev där om G5s framtidsutsikter har företaget levererat.

Historiska placeringar för iPhone&iPad grossing (16 februari 2017)
G5 Info sparar nu alla placeringar dagligen för G5s spel på iPad och iPhone grossinglistorna.

Ny topplista för iPad spelen (8 maj 2016)
En ny topplista har lagt till på begäran, iPad Free, som visar hur bra f2p spelen laddas ned. Grossing listan visar sedan hur bra spelen säljer.

Ny lista för Googleplay topp 100 på G5 Info (11 januari 2016)
Att ta fram topplistor för G5s spel är tidskrävande och blir svårare och svårare då det saknas öppna gränssnitt och de som säljer data gör det svårare att få ut data från deras sidor som är gratis att se på. Jag har gjort ett försök att få ut G5s topp 100 Googleplay spel på de större marknaderna, de är samma som för tex iPadspelen.

Graf med data från Sensortower (30 december 2015)
Under "Spelen" finns en länk "Worth" till en graf som visar värdet på G5 Entertainment enligt Sensortower.com beräkningar av G5s iPad och iPhone spel. Hur Sensortowers beräkning ser ut är inte känt, men troligen använder dom listplaceringar och betyg som en grund, observera att G5 inte äger rättigheterna på alla spelen, det intressanta med grafen är att se de relativa förändringarna och inte de absoluta talen. Grafen uppdateras varje dag kl 8.

Länk till Insynsregistret (29 december 2015)
Under "Aktien" har en länk till Insynsregistret lagts till som visar transaktioner av G5s insiderregistrerade personer under senaste året. Insynsregistret

Gott Nytt År (29 december 2015)
G5 Info önskar alla läsare ett Gott Nytt År!

Topplistorna för Google Play, Amazon och Windows upphör på G5 Info (20 juli 2015)
Placeringarna för topplistorna, Google Play, Amazon och Windows på G5 Info har tagits från Distimo. Efter AppAnnies uppköp av Distimo så har deras site upphört och man hänvisas till AppAnnie. Listplaceringarna för iPad, Iphone och Mac fungerar som tidigare då data hämtas direkt från Apple.

Gott Nytt År (31 december 2014)
G5 Info önskar alla läsare ett Gott Nytt År!

Stockpicker analys (31 december 2014)
Stockpicker skickade ut denna analys på G5 förra veckan till sina betalkunder och gjorde den publik igår. Riktkursen är satt till 35kr med risknivå över medel.

Övergången till f2p är genomförd (18 maj 2014)
G5 meddelade i Q1 rapporten som är en rekordrapport att övergången anses vara klar till en affär driven av free to play spel. VD ger en stark guidning för Q2 som inte kommer visa samma avmattning som tidigare år efter ett starkt Q1. VD guidar också att man siktar att nå en rörelsemarginal på 30% över tiden. Detta backas upp av massiva insiderköp under våren. Med noll tillväxt under de tre kommande kvartalen landar omsättningen på 156Mkr, troligen fortsätter tillväxten, jag räknar med 170Mkr och att marginalen ökar något, 15% vilket ger ett EPS på 2,3kr med 20% bolagsskatt, motsvarar ett p/e=13. Tror man G5 kan fortsätta växa och få upp marginalen är aktien mycket intressant att inneha.

G5 Games är veckans apptips på Windows Store (9 april 2014)
Microsoft listar 15st av G5s spel på Windows Store vilket förväntas boosta försäljningen rejält.

Spelstatistik för Googleplay, Amazon och Windows funkar igen (18 februari 2014)
Insåg att det var ett enkelt fel som löstes med två nya kodrader då leverantören av data börjat blokera script.

Spelstatistik tillbaka (9 februari 2014)
Jag har för sista gången tror jag skrivit om koden och gjort förenklingar så dom skall vara i stort sätt underhålls fria, dom har gått stabilt under en testperiod vilket gör att jag lägger ut dom för alla.

G5 Info önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År (25 december 2013)
Året börjar med omsättningsprognosen för Q4 som kan visa att trenden vänt.

Fortsatt utförsäljning via NDS (10 december 2013)
Under 9-10/12 såldes ytterligare ca 70 000 aktier via NDS vilket skulle förklaras med att Fondita fortsatte att köpa mer aktier före rapport och började sälja efter rapporten, i så fall borde deras aktier vara sålda nu.

Större ägare gör exit (8 december 2013)
Sista 7 börsdagarna har NDS (Nordea Bank) sålt drygt 260 000 aktier vilket avviker från en genomsnittsmånad i år på runt 20 000 aktier per månad. NDS är en lite förvaltare dessutom med runt 20 000 registrerade aktier under året. Så det är inte många mindre ägare som sålt av utan en större och den som har dessa mängder som inte är insider eller inte handlar via NDS är Fondita Nordic Micro Cap (som har NDS som bank) med ett värde på några miljarder. Fondita deltog i nyemissionen i början av året då flera fonder köpte in sig för 47kr/aktien. Under våren utökar Fondita för att komma upp till 260 000 aktier. Om fondens alla aktier inte är sålda nu så återstår inte många tusen och det kraftiga säljtrycket försvinner och aktien kan återhämta sig från dessa nivåer.

Köpläge för den riskvillige (5 december 2013)
G5 aktien har gått ned nästan 50% från toppen i somras. Omställningen till f2p spel har satt sina spår i de senaste kvartalsrapporterna, liknande tidigare omställningar gjort tex 2009 från att jobba åt världsledande förläggare till att utveckla egna spel då tillväxten steg 100% årligen efter omställningen, gått från PC till fokus på endast mobil. G5 utvecklade tidigare reklamappar åt 10 i topp största företagen i världen, när man såg att denna marknad inte tog fart släppte man detta område, liknade som man gjorde med utvecklingen med utvecklingsverktyget MIDS till mobiloperatörer. G5 har visat tidigare att man snabbt och framgångsrikt ändrat affärsmodell och nish när marknaden förändras, och det kommer det att göra inom mobilgaming.

Osäkerheten om när omlistningen sker till Nasdaq har säkert spelat in i kursraset. Jag fick en förfrågan för någon månad sedan att sälja aktier till en större bank som hade fonder som var intresserad att köpa via dom när listningen skedde, jag var inte intresserad, men jag ser inte att dom köpt några större mängder hittills, så intresset finns för G5 men att man avvaktar att köpa hittills. Kan G5 fortsätta tillväxten inom f2p som man skrev om i senaste rapporten kan listningen på Nasdaq boosta aktien på kort sikt. Insider har utökat och det har jag tagit rygg på genom att utökat rejält.

Försenad omnotering för G5 till Nasdaq OMX? (19 november 2013)
Enligt PM har ett fel smygit sig i Q3 rapporten, tidigare PM har även gjorts för att korrigera fel i preliminära rapporten, detta kan tyda på brister i processen kring rapporteringen vilket skulle kunna påverka möjligheten att acepteras av OMX innan dessa är åtgärdade. Nasdaq har möten i bolagskommitten närmast den 27 november samt 20 december. Vill det sig illa så tas frågan upp först efter Bokslutskommuniké på mötet 19 mars 2014.

Listplaceringar på G5 Info upphör (6 oktober 2013)
P.g.a. tidsbrist läggs spellistorna ned efter 3 år. Intresset för att ge support till G5 Info har varit minimalt, support hade varit en förutsättning att fortsätta.


Nyheter 2006    Nyheter 2007    Nyheter 2008    Nyheter 2009    Nyheter 2010    Nyheter 2011    Nyheter 2012

Top

Uppdaterad 2018-08-19