G5 Info Allt om G5 Entertainment

Hem       Nyheter        Företaget        Spelen        Aktien       Analyser        Länkar       Statistik       Kontakt


Aktuell kurs


Källa: Millistream                                Kurs från Nasdaq OMX

Insiderhandel

Insynsregistret Script © Zaragon

Rapporter
February 16, 2018: Year-end report 2017

Tidigare rapporter

Ekonomisk översikt

Belopp i KSEK 2017p 2016 2015 2014
Nettoomsättning 1 135 000 516 931 384 369 259 836
Rörelseresultat 113 500 38 108 19 788 9 015
Kassaflöde Pos 36 058 690 5 090
Oms.tillväxt 120% 34% 48% 82%
Rörelseresultat ökning 199% 93% 120% NA
Rörelsemarginal 10% 7% 5% 3%

Från och med 2015 Q1 rapporterar G5 Entertainment intäkter inklusive avgifter till distributörer. G5 har tidigare redovisat totala intäkter baserat på de belopp som verkligen betalats till företaget, efter det att tredjepartsdistributörer (t.ex . Apple och Google) har tagit sina avgifter .

Aktien
Det finns 8 800 000 st aktier i bolaget. Alla aktier är av samma slag, vilka har samma rätt till bolagets tillgångar och resultat. Inga bemyndiganden, konvertibla eller skuldebrev finns utgivna.

Datum

Transaktioner Total antal aktier Ökning av antal aktier Teckningskurs

2013-01-30

Nyemission 8 800 000 800 000 47kr3

2011-08-01

Nyemission 8 000 000 580 426 21,5kr2

2008-11-11

Nyemission 7 419 574 1 044 574 3,9kr

2008-07-08

Nyemission 6 375 000 375 000 0kr1

2006-10-02

Nyemission 6 000 000 1 000 000 3kr

2006-10-02

Börsnotering 5 000 000 0 -

1) Köp av Shape Games.
2) Aktier emitteras till Traction
3) Riktad emission som primärt riktades till institutionella investerare i Norden.

Warrant program

Handelsplats
Aktien handlas på Nasdaq OMX Mid cap.

Aktieägare
15 största aktieägare

Top

Uppdaterad 2018-01-06